แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

อัปเดทข่าวสาร ACC MOE

NEWS & UPDATE

อัพเดทข่าวสาร MOE

NEWS & UPDATE
ดูทั้งหมด

จดหมายข่าว ศปท.ศธ.

ปีที ๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายละเอียด
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของ ศปท.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธ. ระยะที่ 2(พ.ศ. 2566-2570) และ(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของ ศปท.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธ. ระยะที่ 2(พ.ศ. 2566-2570) และ(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 21-23 ก.ย. 2565 ศปท.ศธ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของ ศปท.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันแล…

รายละเอียด
ประชุมโครงการกระทรวงศึกษาธิการ สัญจรจังหวัดราชบุรี

ประชุมโครงการกระทรวงศึกษาธิการ สัญจรจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565  นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางจิตฤดี ขวัญพุฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวห…

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกลุ่มงานป้องกันและปราบปราม

Top